האגודה לחינוך מיני בישראל (אח"מ)

The Israeli Association of Sex Education

جمعية التربية الجنسية في إسرائيل

לקידום החינוך המיני בישראל

לפיתוח סטנדרט מקצועי של ידע ואתיקה

ליצירת קהילה מקצועית לעוסקות ולעוסקים בתחום

האגודה הוקמה מתוך רצון לחזק ולקדם את פרופסיית החינוך המיני בישראל, למסד את החינוך המיני כמקצוע איכותי ואחראי ולתת מענה לאנשי ונשות המקצוע העוסקים.ות בתחום.

מקצועיות

האגודה מכירה בשדה החינוך המיני כפרופסיה עצמאית המצריכה הכשרה, קוד אתי וסטנדרטיזציה.

מגוון

האגודה מהווה מקום מפגש בין תרבויות, אמונות ותפיסות. היא מייצגת את העוסקות והעוסקים בחינוך מיני מכל גווני החברה הישראלית ומעניקה להן ולהם בית מקצועי.

הנגשה

ההתחייבות שלנו כלפי החברה הישראלית היא לפעול למען קידום חינוך מיני מקצועי לכמה שיותר ילדים.ות ובני.ות נוער, תוך התאמה, התחשבות וכבוד לתפיסות עולם שונות.

מה חדש

אפשר להציע לך חברות?
אפשר להציע לך חברות?
קרא עוד
הצטרפו ל - 25 ארגונים ו - 180 חברים וחברות שכבר איתנו (והמספר עולה בכל יום!) לפרטים נוספים - פנו לעמוד ההצטרפות או כתבו לנו למייל: info@sei.org.il
מתוך התקנון:
מתוך התקנון:
קרא עוד
חינוך מיני הנעשה באופן מקצועי ומוסמך כחלק בלתי נפרד מהחיים ובהתאמה לגיל, זהות מגדרית, נטייה מינית, מוגבלויות, אתניות, תרבות, אמונה, דת או כל חווית חיים אחרת, מאפשר לממש את הזכות למיניות באופן הוגן, שוויוני, מוגן ומיטיב.
הצטרפו אלינו וקבלו:
הצטרפו אלינו וקבלו:
קרא עוד
  • שלוש הרצאות מקצועיות בשנה ללא תשלום
  • מפגשי עמיתים למקצוע לצורך שיח, היכרות והתמקצעות חוצה מגזרים ואזורים גיאוגרפיים
  • גישה לתכנים מקצועיים ייחודיים וכנס מקצועי שנתי
בקרוב באגודה:
בקרוב באגודה:
קרא עוד
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
הודעה בדבר תיקון הסטנדרט המקצועי
הודעה בדבר תיקון הסטנדרט המקצועי7.8.2023
קרא עוד
בישיבת הועד המנהל של האגודה, ביום 07.08.23 הוחלט לתקן את הסטנדרט המקצועי של העמותה בהוספת הנושא של מיניות ומוגבלות. הדבר נעשה במסגרת בחינה של מספר בקשות שהוגשו לאגודה לתיקון הסטנדרט המקצועי ולאחר שהאגודה החליטה באופן עקרוני לא לתקן דברים סמנטיים או נושאים הכלולים באופן טבעי בנושאים אחרים שמופיעים בסטנדרט, ולהוסיף רק את נושא מיניות ומוגבלות אשר לדעת הועד המנהל הינו נושא העומד בפני עצמו.
הקודם
הבא