הצטרפות לאגודה

האגודה לחינוך מיני בישראל היא בית מקצועי למחנכות ומחנכים למיניות. 
הצטרפו אלינו לעבודה משותפת, התמקצעות, יצירת קשרים מקצועיים וקידום החינוך המיני בישראל.

ניתן להצטרף לאגודה בשלושה מסלולים: מסלול חברות אישית, מסלול חברות לארגונים ומסלול לידידות וידידים.

אנא קראו בתשומת לב את התנאים להצטרפות לחברות אישית ובדקו את העמידה בתנאי ההצטרפות למסלול זה. במידה ואינך עומד.ת בתנאים, ניתן בינתיים להירשם למסלול הידידות והידידים, עד להשלמת תנאי החברות.

שימו לב שעד סוף שנת 2024 תתאפשר קבלה לאגודה תחת תנאים מקלים זמניים (תקן ביניים), והחל משנת 2025 תתאפשר הרשמה למצטרפות ומצטרפים חדשים רק בעמידה בתקן המלא (להלן).

                          שימו לב: את החברות והידידות באגודה יש לחדש מידי ה – 1.9.  ללא קשר למועד ההצטרפות.

3 מסלולי הצטרפות לאגודה

חברו‎ת אישית

אירגונים

ידידות וידידים

הכרה במחנכ.ת או מנחה לחינוך מיני: תקן ביניים לשנים 2024-2023

האגודה תכיר במחנכ.ת או מנחה לחינוך מיני אם עמד.ה בדרישות הסטנדרט המקצועי המפורטות להלן. דרישות אלה תהיינה בתוקף לגבי מי שירשמו כחברים.ות בעמותה בשנים 2023 ו/או 2024. חברים.ות שירשמו תחת הסטנדרט המקצועי המפורט מטה בשנים 2023 או 2024 לא ידרשו לעמוד בסטנדרט המקצועי המלא גם בהמשך שנות חברותם.ן באגודה.

הדרישות:

  1. חמישים שעות הכשרה בנושאים המופיעים ברשימת תחומי הידע להכשרה תיאורטית ו/או מעשית + נסיון של לפחות שנתיים בתחום החינוך המיני כאשר ליבת העשיה במהלך שנתיים אלה היא בהנחיה, חינוך, אקדמיה או קידום מדיניות בתחום החינוך המיני (יש להמציא מסמכים המעידים על נסיון זה).

או –

  1. ניסיון של לפחות חמש שנים בתחום החינוך המיני כאשר ליבת העשייה במהלך חמש שנים אלה היא בהנחיה, חינוך, אקדמיה או קידום מדיניות בתחום החינוך המיני (יש להמציא מסמכים המעידים על נסיון זה).

או –

  1. עמידה בסטנדרט המלא.

 

הכרה במחנכ.ת או מנחה לחינוך מיני: תקן מלא החל מינואר 2025

האגודה תכיר במחנכ.ת או מנחה לחינוך מיני אם עמד.ה בדרישות הסטנדרט המקצועי המפורטות להלן. דרישות אלה תהיינה בתוקף לגבי מי שלא היו רשומים.ות כחברים.ות בעמותה בשנים 2023 ו/או 2024 ויחולו רק לגבי חברים.ות חדשים.ות המבקשים.ות להירשם לראשונה כחברים.ות בעמותה החל מינואר 2025.

הדרישות:
  • הכשרה מקצועית – סיום תוכנית הכשרה המוכרת על ידי האגודה, בהיקף של 80 שעות תיאורטיות לפחות ו-46 שעות הכשרה מעשית לפחות (במקרים חריגים, תתאפשר הצגת אישורים המעידים על סיום תוכנית הכשרה שאינה מוכרת על ידי האגודה אך עומדת בכל דרישות ההכשרה התיאורטית והמעשית הנדרשות).
  • מיומנויות הנחיה – הצגת אחד מהאישורים הבאים לאגודה:
  1. תעודת הוראה.
  2. תעודת סיום קורס ייעודי בנפרד או כחלק מתוכנית ההכשרה התיאורטית והמעשית בנושא הנחיית קבוצות בהיקף של 56 שעות אקדמיות לפחות (בנוסף על דרישת השעות בהכשרה התיאורטית והמעשית).
  3. אישור מאת ארגון החבר באגודה על כך שהמועמד.ת לחברות צבר.ה ניסיון מעשי בתחום החינוך המיני בהיקף של לא פחות מ-100 שעות אקדמיות.
  4. אישור מאת ארגון החבר באגודה על היות המועמד.ת לחברות מועסק.ת באופן פעיל בתחום החינוך המיני על ידי הארגון החבר.