המנחות והמנחים באגודה

המנחות והמנחים המופיעים בדף זה עומדות.ים בסטנדרט המקצועי ואישרו את הקוד האתי שהציבה האגודה לחינוך מיני בישראל וקיבלו הכרה מהאגודה לעיסוק בחינוך למיניות. על המוסד מזמין השרות לוודא עמידת המנחה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימיים תשס"א-2001. 

התמונות מופיעות בסדר אקראי, לחיצה על התמונה מעבירה לדף האישי עם פרטי המנחה.