תוכניות הכשרה המוכרות על ידי האגודה לחינוך מיני בישראל

זהו מאגר תכניות ההכשרה למנחות ומנחים לחינוך מיני, שקיבלו הכרה של האגודה לחינוך מיני בישראל. תכניות אלו נמצאו עומדות בכל הדרישות התיאורטיות והמעשיות של הסטנדרט המקצועי שנקבע.

תקן ביניים: 2024-2023
כדי להיות גוף הכשרה מוכר בתקן ביניים אילו הדרישות:
 1. חמישים שעות הכשרה לפחות, בנושאים המופיעים ברשימת תחומי הידע להכשרה תיאורטית ו/או מעשית בתקן המלא שלהלן.
 2. העסקת מנחות.ים בעלי ידע נסיון והתאמה מקצועית להעברת התכנים התיאורטיים והמעשיים בהכשרה.
 3. העסקת רכז.ת אקדמי.ת ו/או מרצה ראשי.ת בתוכנית ההכשרה, העונה על הקריטריונים לקבלה כחבר.ה באגודה.
 4. וותק של שנתיים לפחות בתחום החינוך או ההכשרה המקצועית.
 5. ארגון המבקש לקבל הכרה בתוכנית הכשרה ימסור לאגודה הצהרה על עמידתו בדרישות ההכשרה התיאורטית והמעשית המפורטות לעיל, יעביר לאגודה מסמכים תומכים לפי בקשתה, וכן יודיע לאגודה בכתב על כל שינוי בתוכנית ההכשרה הגורם לאי עמידת הארגון בדרישות אלה, וזאת בתוך 30 ימים ממועד השינוי.

* על תכנית ההכשרה בתקן ביניים להבהיר לנרשמים.ות כי עליהן.ם להיות בעלי.ות וותק של שנתיים לפחות בתחום החינוך המיני על מנת להתקבל כחברות.ים באגודה.

תקן מלא: החל משנת 2025

האגודה תכיר בתוכניות הכשרה העומדות בכל דרישות ההכשרה התיאורטית והמעשית המפורטות מטה.
דרישות אלה תהיינה בתוקף לגבי תוכניות הכשרה שיוכרו על ידי האגודה החל מינואר 2025.

דרישות הכשרה תיאורטית

הכשרה תיאורטית של לפחות 80 שעות אקדמאיות (45 דקות לשעה) העוסקת בלא פחות מ-12 (שני שליש) תחומי ידע מבין התחומים שלהלן:

 1. הזכות לחינוך מיני ולקבלת מידע בתחום החינוך המיני.
 2. ברור עמדות אישיות/חסמים ביחס לנושאים הנלמדים בהכשרה התיאורטית.
 3. היבטים רב תרבותיים של מיניות, ברור וביסוס ערכים ביחס למיניות תוך התאמה תרבותית לאורחות חיים.
 4. התפתחות מינית לאורך החיים (לפחות שניים מבין: מאפייני מיניות בגיל הרך, בילדות המוקדמת, ילדות מאוחרת, ראשית גיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות, בגרות ובזקנה).
 5. היבטים פיזיולוגיים של מיניות – אנטומיה, אברי הרבייה, מחזוריות חודשית.
 6. מחלות המועברות במגע מיני ואמצעי מניעה.
 7. התמודדות עם היריון לא מתוכנן והפסקת היריון.
 8. מיניות ומוגבלות 
 9. היבטים רגשיים, היבטים פסיכולוגיים וחברתיים-תרבותיים של מיניות והיבטים של הקשבה וחיבור לגוף.
 10. מיניות מטיבה (רצון והסכמה חופשית, תקשורת, הנאה ועונג).
 11. זוגיות ואהבה.
 12. הבניה מגדרית, שוויון מגדרי ופמיניזם.
 13. זהות מגדרית ונטייה מינית.
 14. מיניות בעידן הדיגיטלי (רשתות חברתיות, תקשורת מינית וזוגית ברשתות, סכנות ופגיעות מיניות ברשת, פיתוח מוגנות ואוריינות דיגיטלית).
 15. אלימות מינית (מאפייני הפגיעה המינית, סוגי פגיעות מיניות, נתונים על ממדי התופעה, האשמת קורבן, מקורות סיוע ונורות אדומות בקשר הזוגי).
 16. פורנוגרפיה, זנות ורצף תעשיית הזנות.
 17. חובת דווח וחוקי מדינת ישראל הרלוונטים בתחום החינוך המיני במישור האזרחי והפלילי.
 18. מיומנויות הנחייה נדרשות להנחיית חינוך מיני (להבדיל מקורס מלא של הנחיית קבוצות).

דרישות הכשרה מעשית:

הכשרה מעשית של לפחות 46 שעות אקדמאיות (45 דקות לשעה), הכוללת:
התנסות מעשית בהנחיית קבוצות בסדנאות בחינוך מיני (פרקטיקום) בהיקף של לפחות 30 שעות אקדמאיות וכן-
השתתפות בלא פחות מ 10 שעות אקדמאיות (מתוך ה-46) של לווי מקצועי (סופרויז'ן) בהן מתקבל משוב והדרכה על ההנחיה ו/או סיוע בבניית מערכי שיעור.

 • האגודה תכיר בתוכניות הכשרה העומדות בכל דרישות ההכשרה התיאורטית והמעשית המפורטות מעלה.
 • על גוף ההכשרה שתוכניות ההכשרה שלו מוכרות על ידי האגודה, להעסיק במתן ההכשרה התיאורטית והמעשית מטעמו מנחות.ים בעלי ידע נסיון והתאמה מקצועית להעברת התכנים התיאורטיים והמעשיים.
 • הארגון יעסיק כרכז.ת אקדמי ו/או מרצה ראשי.ת בתוכנית ההכשרה אדם העונה על הקריטריונים לקבלה כחבר.ה באגודה.
 • על תוכנית ההכשרה להיות מטעם מוסד או ארגון הכשרה הפועלים לפחות שנתיים בתחום החינוך או ההכשרה המקצועית.
 • ארגון המבקש לקבל הכרה בתוכנית הכשרה ימסור לאגודה הצהרה על עמידתו בדרישות ההכשרה התיאורטית והמעשית המפורטות לעיל, יעביר לאגודה מסמכים תומכים לפי בקשתה וכן יודיע לאגודה בכתב על כל שינוי בתוכנית ההכשרה הגורם לאי עמידת הארגון בדרישות אלה, וזאת בתוך 30 ימים ממועד השינוי.
 • תוכנית ההכשרה תמציא לאגודה אישור לגבי כל מועמד.ת לחברות בעמותה המעיד על סיום ההכשרה הרלוונטית.

                                                                    הסטנדרט המקצועי מעודכן ליום 7.8.2023

לקבלת תו תקן לתכנית הכשרה אנא מלאו פרטים ונחזור בהקדם:

תוכניות הכשרה העומדות בסטנדרט המלא

תעודת הסמכה בחינוך למיניות בריאה (CSE)

התכנית המקיפה והמעמיקה בתחום עם מיטב המרצים.ות, חוקרים.ות ואנשי ונשות המקצוע. ההכשרה משלבת לימוד תיאורטי והתנסות מעשית בחינוך למיניות בריאה בקרב נוער וצעירים.ות יחד עם תעודת הנחיית קבוצות.

תהודה-מין חינוך שכזה

הכשרה ממוקדת, מעשירה ומקצועית לאנשי חינוך, טיפול והדרכה, בנושאי מין, מיניות ומגדר. ההכשרה נערכת במסגרת סדנאית חוויתית וכוללת מתן חומרים מקצועיים וכלים מעשיים לשיח ולעבודה עם בני נוער, בשילוב צפייה בשטח בסדנאות "מין חינוך שכזה".

נקודת מפגש

הכשרה מעמיקה, הכוללת למידה חווייתית, ומשלבת תיאוריה ופרקטיקה מהשטח. ההכשרה שמה דגש על שיח הוליסטי, המשלב תפיסה ביקורתית, חיבור לגוף ושיח רגשי בתוך מרחב מוחזק ובטוח. ההכשרה מעניקה ידע וכלים להנחיית נערים ונערות (כיתות ה'-י"ב).

חינוך למיניות בריאה - האקדמיה למיניות בריאה

חינוך למגדר ולמיניות מהווה תרומה להתפתחות הנפשית, החינוכית ולחוסנם של ילדים ובני נוער, בייחוד בעידן של מסרים סותרים המגיעים מהחברה, מקבוצת השווים ומהמדיה. מטרות הקורס: הקניית ידע בנושאי מיניות ומגדר בדגש על ההתפתחות המינית של ילדים ובני נוער. הקניית מיומנויות יסוד בניהול שיח מקצועי עם מורים, הורים, ילדים ובני נוער על מגדר, מיניות בריאה ומניעת סיכונים. התוכנית כוללת לימודים תיאורטיים, עבודה סדנאית והתנסות בשטח.
לוגו מוקטן לאתר

תעודת הסמכה בחינוך למיניות בילדוּת

מרכז 'אֲיָנָא' מציע את ההכשרה המקיפה ביותר בארץ בתחום של מיניות בילדוּת. לימודי תעודה ייחודיים המתמקדים בהתפתחות מינית וחינוך מיני בגיל הרך ובגילי בית ספר יסודי. הכשרה היברידית, במהלכה ילמד לעומק רצף ההתנהגות המינית בילדוּת על ידי מיטיב המומחיות והמומחים בתחום של מיניות ילדים וילדות. מסיימות ומסיימי הלימודים התאורטיים והמעשיים יקבלו תעודת הסמכה מוכרת כ'מחנכת למיניות בילדוּת'.


תוכניות הכשרה העומדות בסטנדרט ביניים


* בכדי להתקבל לאגודה עם הכשרה העומדת בתקן הביניים יש לעמוד בקיטריון נוסף של וותק של לפחות שנתיים בחינוך מיני בפועל (כמפורט באתר)

השתלמות לאנשי חינוך וטיפול

השתלמויות מקצועיות לא/נשי חינוך וטיפול - מקוונות, היברידיות או פרונטליות. ממוקד בכלים מעשיים וכלי עבודה מובנים לעבודה עם הורים, צוותים, תלמידות ותלמידים, במרחב החינוכי ובקליניקה.

יחסים ומיניות ברוח "אז מה כן"

הכשרה מעמיקה ומעשית, שימוש במתודות, תרגילים, סרטונים, שיח ושיתוף. זאת מתוך הבנה של המורכבות הנגזרת מהנושאים ומהקבוצות השונות ובשילוב תצפיות בסדנאות, הנחיה משותפת בפרויקטים שונים (במידת האפשר), תמיכה ומשאבים כדי להתחיל קבוצות משלכם​

עמותת לדעת

הכשרת מנחות ומנחים למיניות בריאה של עמותת 'לדעת' הינה הכשרה מקיפה וחווייתית של 60 שעות המשלבת ידע מקצועי ומעמיק לצד מיומנויות וכלים פרקטיים להנחיית מיניות בריאה של בני ובנות נוער.