חזון ומטרות

מיניות היא ממד מרכזי בחיי בנות ובני האדם.

חינוך מיני הנעשה באופן מקצועי ומוסמך כחלק בלתי נפרד מהחיים ובהתאמה לגיל, זהות מגדרית, נטייה מינית, מוגבלויות, אתניות, תרבות, אמונה, דת או כל חווית חיים אחרת, מאפשר לממש את הזכות למיניות באופן הוגן, שוויוני, מוגן ומיטיב.

לאור ראיית עולם זו האגודה תפעל לקידום מיניות בריאה ולצמצום תופעות של אלימות וניצול מיני בחברה הישראלית. האגודה תפעל כקואליציה של ארגונים ויחידים.ות הפועלים.ות בשיתוף פעולה ביניהם. האגודה תקדם חינוך מיני כפרופסיה המצריכה הכשרה, קוד אתי וסטנדרטיזציה, המתאימים לעוסקות ולעוסקים בתחום. האגודה תפעל ליצירת שינוי חברתי בתחום החינוך המיני בישראל באמצעות הסברה, מחקר וחתירה לקידום מדיניות.

ולכן, חזון האגודה הוא שחינוך מיני יהיה נגיש לכלל החברה הישראלית, כחלק מהזכות לחינוך ותוך הכרה במגוון החברתי.

מטרות האגודה:

  • לקדם את החינוך המיני כפרופסיה המצריכה הכשרה, קוד אתי, סטנדרטיזציה וכללי התנהגות, המתאימים לעוסקות ולעוסקים בתחום.
  • ליצור מסגרת ובית מקצועי וחברתי לעוסקות ולעוסקים בחינוך מיני.
  • לייצר ולהוות פלטפורמה לשיח, היכרות, שיתופי פעולה והפריה הדדית מקצועית בין עוסקות ועוסקים בחינוך מיני מחברות, מגזרים ותרבויות שונים בחברה הישראלית ומאזורים גיאוגרפים שונים.
  • לפעול בשיתוף עם משרד החינוך, במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, על מנת שחינוך מיני ילמד כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר העל יסודיים, תוך התאמת התכנים לגיל, לזהות מגדרית, לנטייה מינית ולמוגבלויות, ותוך רגישות תרבותית ואתנית למגזרים שונים בחברה הישראלית.
  • לקדם את הנגישות לחינוך מיני לציבור הרחב.
  • לקדם תוכניות לימוד והכשרה אקדמית ומקצועיות בתחום החינוך המיני לעוסקות ולעוסקים בהוראה, טיפול, סיעוד, בריאות, חינוך או ייעוץ.
  • לקדם מדיניות וחקיקה בראי מטרות האגודה.
  • לעודד, לקדם ולאגד מחקר בחינוך מיני בישראל ובעולם.
  • לפתח קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים דומים בעולם.
  • לעשות כל פעולה אחרת לקידום המטרות שלעיל או לקידום ומימוש חזון העמותה.